Praktisk info for Ullernåsen Boligsameie

Isekk - eller annet avfall på fellesarealene

Det er mange som pusser opp egne leiligheter for tiden i tillegg til en intensiv periode for alle som rehabiliterer bad.

Dette fører til utstrakt bruk av Isekk eller liknende for avfallshåndtering, også tilhengere.

Vi minner om at alle må sørge for at:

• Sekker skal fjernes etter maks fem dager og ikke stå over helgen.

• Alle Isekker skal merkes med ansvarlig sameiers navn og telefonnummer.

• Sekkene plasseres slik at de ikke er til hinder for øvrige beboere eller nødvendige tilførselsveier.

• Hensatt avfall ikke skader blomster, eller plen.

• Ved bruk av Isekk over mer enn en uke skal det sendes beskjed til daglig leder.