Praktisk info for Ullernåsen Boligsameie

Beboertilbud ved rehabilitering av bad - rør-i-rør

Nå er alt klart for alle seksjonseiere til å bytte interne rørføringer inne i boenhetene.

Det er lekkasje fra boenheter som er hovedårsaken til ca. 1 skadetilfelle i måneden, som også påfører underliggende boenhet skader.

Stigeledningsrehabilitering er planlagt med oppstart 2026, men allerede nå er det tilrettelagt for at alle skal kunne bytte egne interne rør tilrettelagt for de nye stigeledningene.

Vedlagt følger beboertilbud fra Martinsen & Brodahl på bytte av de gamle rør til nytt rør-i-rør-system, og samtidig om ønskelig oppgradering baderom.

Det er frister for bestilling grunnet leveringstid på riktig fordelerskap tilpasset veggen.

De som ønsker skriftlig utgave av TFU kan få dette ved å kontakte daglig leder.